St-Paulusgemeenschap Malle - Zoersel

SPLASH

Artikelindex

 Om - Armen 

 

Wie wil leven staat voortdurend voor de keuze:

geef ik voorrang aan mezelf of aan mijn buur.

Samen onderweg naar morgen wordt de leuze.
Mens ontdek op die manier je eigen vuur.

Samen kiezen voor het leven van die kleinen:

aan de kant geschoven door een maatschappij

waarin mensen steeds weer in het niet verdwijnen;

maak ons sterk om aan die droom te bouwen: wij!

 

Samen is het sleutelwoord,

dat we voortaan, door God aangespoord,

hier beamen als een nieuw akkoord

en ons kiezen doet voor

wie het leven leven wil

 

Heel de wereld om ons heen mag van ons weten

dat geluk voor ons meer waard is dan gewin

en dat wij geloven zonder te vergeten

hoe we dromen kunnen tegen alles in.

Is daar niet die mens geweest die Jezus heette,

die vertelde van Gods RIjk, zijn visioen,

die ons opriep om vooral niet te vergeten:

"ons gezamenlijk project het is te doen!"

 

Samen is het sleutelwoord,

dat we voortaan, door God aangespoord,

hier beamen als een nieuw akkoord

en ons kiezen doet voor

wie het leven leven wil

 

't Wordt de hoogste tijd dat wij ons gaan bekeren

tot de zaak waar het hier feitelijk om draait.

't Is het ware leven dat wij moeten leren

ook al wordt er twijfel in ons hart gezaaid.

Medemens, we moeten het niet langer aanzien

hoe de mensen cynisch worden langzaamaan.

om ons heen 't geluk vervangen wordt door waanzin.
Wordt een bondgenoot , we gaan naast mensen staan!

 

(Het lied van Samen - P. Hendrix)

 

 

Jongerenwerking SPLASH - ST.-PAULUSGEMEENSCHAP MALLE - ZOERSELCopyright © 2017. All Rights Reserved.