St-Paulusgemeenschap Malle - Zoersel

SPLASH

Home

IJD: Interdiocesane Jeugddienst

IJD gelooft dat het christendom een reële bijdrage levert tot het persoonlijke en collectieve geluk van mensen. Daarom wil IJD katholieke jongerenpastoraal in Vlaanderen ondersteunen en doen groeien.

Deze jongerenpastoraal biedt jonge mensen een christelijk antwoord op hun zinvragen aan. Dit gebeurt in wederzijdse dialoog. Groepen zijn de bevoorrechte context voor jongerenpastoraal. De Bijbel is ervoor de belangrijkste inspiratiebron.

IJD wil dankzij de wisselwerking tussen het concrete leven en het christelijke geloof de persoonlijke zoektocht en groei van jongeren bevorderen. We hopen dat deze jongeren uiteindelijk vanuit een eigen weerbare christelijke identiteit en met respect voor de eigenheid van andere kunnen bijdragen tot de opbouw van een pluralistische samenleving.

IJD is een een dynamische jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en gekaderd binnen de Vlaamse katholieke kerk.

Plusserslogo

Wie of wat zijn plussers?

Plussers maken deel uit van zowel het jeugdwerk als van de kerkgemeenschap.
Plussers zijn zoekende en christelijk gelovige jongeren die geregeld samenkomen.
In een plussersgroep krijgen jongeren ruimte om op eigen tempo te groeien in geloof en te ontdekken wie ze zijn en voor wie of waarvoor ze zich willen inzetten. Dit gebeurt in een omgeving waar wederzijds vertrouwen voelbaar is.

Wat plussers belangrijk vinden...

... Ontmoeting

Een plussersgroep wil een veilige plek bieden. Een plek waar jongeren, zoals ze zijn, thuis mogen komen bij anderen, zichzelf en God. Uit de ontmoeting groeit een hechte groep die met veel plezier (geregeld) samenkomt. Plussers stellen zich steeds opnieuw de vraag: hoe kan ik op een authentieke manier respectvol met anderen omgaan?

... Persoonlijke groei

Jongeren krijgen de kans om open te bloeien in een vertrouwde omgeving. Ze krijgen de ruimte om zichzelf te leren kennen, hun talenten te ontdekken en hun grenzen te verkennen. Plussers vragen zich af: wie ben ik en wie zou ik willen en kunnen zijn?

... Engagement

Plussers willen, in het spoor van Jezus, betrokken zijn op hun leefomgeving en zich engageren voor een wereld van respect en solidariteit. Dit betekent handen uit de mouwen steken. Plussers zoeken een antwoord op de vraag: waarvoor wil ik me inzetten?

... Geloven

Plussers worden, soms tastend en zoekend, uitgedaagd om op een eigentijdse manier hun christelijk geloof taal en teken te geven. Ze laten zich inspireren en verwonderen door God, Jezus, mensen en de schepping. Ze willen bewust op weg gaan met de vraag: in wie geloof ik en wat betekent dat voor mij?

 

Jongerenwerking SPLASH - ST.-PAULUSGEMEENSCHAP MALLE - ZOERSELCopyright © 2017. All Rights Reserved.